Menü - Menu

Voľné pracovné miesta - Szabad munkahelyek

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Szabad munkahely - Voľné pracovné miesto

Támogatóink

ZODPOVEDNÁ OSOBA v zmysle zákona o ochrane osobných údajov

"Dohľad nad ochranou osobných údajov  (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679) vykonáva v našej spoločnosti  ZODPOVEDNÁ OSOBA: p. Bc. Katarína PAVLOVÁ, emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti."

A pontos idő - Presný čas

Beiratkozás - Zápis

Intézményünk vezetősége értesíti a kedves szülőket, hogy véget ért a 2018/2019-es tanévre az alapiskola 1. évfolyamába való beiratkozás

Honlap látogatások száma

Počet návštev: 2666490

Elérhetőség - Kontakt

 • Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou - Szepsi
  Ul. Československej armády 15
  045 01 Moldava nad Bodvou
 • Tel: +421 55 460 2284

Pohár dal - Cup song

 

Karácsonyi műsor 2017

 

Kutatók éjszakája 2018

 

Kutatók éjszakája 2017

 

Miskey Anna és Viszlai Anna Rozália: Mézesbábos mesterség Szepsiben

Nemzetközi roma nap 2018

 

Gyermeknapi BOMBIOS okoscsapatjáték

 

Új hírek - Novinky

 • 21. 9. 2018

  Megérkeztek az alsó tagozatos osztályokban végzett fejlesztő tevékenységekhez rendelt segédeszközeink. A játékos tanulás eszközeinek kiválasztása során elsősorban a finommotorika, a térben és időben való tájékozódás, valamint a szókincsbővítés fejlesztése volt célunk. Új fejlesztő játékaink pedagógiai felhasználásáról a weboldalunkon található online raktárunkban található leírás. Jó munkát!

 • 20. 9. 2018

  Miért? Esélyegyenlőség biztosítása valamennyi gyermek számára!

  Szlovákiában nincs esélyegyenlőség az oktatásban. A családi környezetből származó hátrányok az iskolázás folyamán fokozatosan nőnek, különösen az alapiskola felső tagozatán. Ez a tény aggasztó, hisz naponta tapasztaljuk, hogy a családból származó, hozott képességeket, lehetőségeket minőségileg és mennyiségileg csak enyhén tudja ellensúlyozni az iskola. A generációs szegénységben élő családok gyermekeinek esélyegyenlőtlensége az iskolában tovább mélyül, a pályaválasztás által még inkább kiéleződik. Oktatási rendszerünk segítségért kiált. Intézményünk első magyar tannyelvű iskolaként kapcsolódott a gyermekek esélyegyenlőségéért küzdő programba. Megtiszteltetés számunkra az idén ötödik évfordulóját ünneplő csapat tagjává válni.

 • 20. 9. 2018

  A mobilitás hete alkalmából a 0.B és 0.C osztályos tanulók nagy örömmel vették birtokukba a héten átadott közlekedési pálya lábbal hajtható kisautóit és rollereit. Teljesült az álmuk, ugyanis az átadó ünnepségen időhiány miatt nem próbálhatták ki a csillogó kerekeken száguldó csodákat. Most viszont minden vágyuk valóra vált.

 • 20. 9. 2018

  "Élsz egy városban, azt hiszed, ismered. Ó, dehogyis ismered! Ha azt akarod, hogy egy város a tied legyen, nyiss be a kapukon, fordulj be az udvarokba, sétálj föl a lépcsőkön, lebbentsd meg a függönyöket az ablakok mögött..." A Szepsi Városi Művelődési Központ és a Szepsi Tücsök szabadidőközpont szervezésében tanulóink 2018. szeptember 20-án helyismereti vetélkedőn vettek részt. Az állomáshelyeken játékos feladatok segítségével ismerkedtek városunkkal, fedezték fel Szepsi titkait. Köszönjük a szórakoztató, mégis tanulságos délelőttöt!

 • 19. 9. 2018

  „Nyílt nap a városházán” A Szepsi Városi Hivatal ajtói 2018. szeptember 19-én megnyíltak a helyi középiskolai és általános iskolai tanulók számára. A kezdeményezés célja a diákok gyakorlati ismereteinek bővítése volt a polgári nevelés és a regionális nevelés területein. A rendezvény első részében, melyre a helyi művelődési ház nagytermében került sor, a résztvevő tanulók az önkormányzat működéséből kaphattak játékos formában, gyakorlati ízelítőt. Sor került például a polgármester és a képviselő testület tagjainak megválasztásra is. Így lett egy rövid időre polgármesterré iskolánk 9.A osztályos diákja. Ezután vetítéssel egybekötött előadás ismertette a résztvevőkkel az önkormányzat működését. Az előadás után nyomtatott kvíz kérdések várták a tanulókat. Ezt követte a helyi Információs iroda megtekintése és szolgáltatásainak ismertetése. A „Nyílt ajtók napja” rendezvény következő részében a városi hivatal helyiségeinek bemutatására került sor. Így jutottak el tanulóink a polgármester irodájába is. Ezt követően egy szimulált sajtótájékoztató várta diákjainkat, ahol újságírók vagy TV közvetítők bőrébe bújva tehettek fel kérdéseket a polgármesternek és a városi tisztviselőknek. Köszönjük a lehetőséget!

 • 18. 9. 2018

  Új hordozható kivetítőnket a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatának köszönhetjük. Mivel évről évre nő osztályaink száma, folyamatosan növekszik az igény is a vizuáltechnikai segédeszközeink bővítésére. Az Epson projektorok profi minőséget biztosítanak tanórai felhasználásuk során.

 • 18. 9. 2018

  Szeptember 17-étől újra megnyíltak Nyitott iskolánk szakkörei. A mai napon Vitéz Erika tanárnő tartotta meg első énekkari próbáját. Jó hangulat, ritmus, hangképző, intonációs gyakorlatok, móka és kacagás töltötte be a foglakozás minden percét. Ugyanis énekelni, különösen másokkal együtt, mindig jó ...

 • 18. 9. 2018

  Az állami rendőrséggel együttműködve, iskolai koordinátorunk szervezésében megtartottuk őszi célirányos gyakorlatunkat. Felső tagozatos tanulóink idén is felfrissíthették eddig szerzett ismereteiket a lakosságvédelem és a katasztrófák elleni védelem alapjaiból. Iskolánk pedagógusai állomáshelyenként érdekesebbnél érdekesebb feladatokkal várták a váltakozó csapatokat. A beszélgetéssel egybekötött ismeretszerzés után, rövid kérdések segítségével lett felmérve és értékelve a játékokkal egybekötött vidám hangulatú, ám tanulságos nap.

 • 18. 9. 2018

  A 2018-as évben a mobilitási hét speciális témája a multimodalitás, ami a különböző közlekedési módok legkedvezőbb kombinációját jelenti. Ennek jegyében került sor iskolánk új közlekedési parkjának ünnepélyes átadása. A Nadácia Volkswagen Slovakia pályázatának köszönhetően, mától valamennyi tanulónk életszerű közúti helyzetekben tanulhatja meg a helyes közlekedés szabályait. Sisakot a buksira! Mellényt fel!

 • 12. 9. 2018

  Az ENSZ Közgyűlése 2007 novemberében elfogadott határozata alapján a demokrácia nemzetközi napja szeptember 15. Hogy mit jelent a demokrácia, hogyan működik a szabadság és egyenlőség elve mindennapjainkban, egyenlő jogokkal, kötelességekkel és lehetőségekkel rendelkezünk-e, szabadon gondolkodhatunk, cselekedhetünk és véleményt mondhatunk-e? -ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kerestük a választ Vitéz Erika tanárnő segítségével. De górcső alá vettük a demokrácia hibáit is, mert ugye, mi emberek, nem vagyunk tökéletesek. A demokrácia főbb jellemzői is megvitatásra kerültek. Minden emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósága és joga van. A másság nem jelent hátrányt, ettől vagyunk gazdagabbak. Döntéseinkért magunk vállaljuk a felelősséget. Szót ejtettünk az iskolai demokráciáról is. Egyenlőséget a gyengébbek megsegítésében is látjuk. A célba érés pedig nem minden esetben a gyors és erőszakos ember kiváltsága. A munkanélküliség és az ezzel járó alacsony élet - kulturális színvonal elkerülése érdekében az iskolázottság, a mesterség és szakma fontosságát sem hagyhattuk ki. A demokrácia körét olyan fontos fogalmakkal egészítettük ki, mint az elfogadás, szeretet, tolerancia, megértés, megbecsülés, törődés, barátság. A polgári nevelés órái még néhány napig a demokráciáról fognak szólni.

 • 11. 9. 2018

  A Szepsi Városi Művelődési Központ munkatársai és Rusňák Rudi bácsi meghívásának eleget téve, tanulóink egy rendhagyó tanulási órán vettek részt a helyi kovácsmúzeumban. A délutáni foglalkozás keretében hatodikosaink meghallgatták a kenyér történetét, beszélgettek szerepéről a helyes táplálkozásban, bővítették a gabonafélékről szerzett ismereteiket, megismerték a gabona „útját” a vetéstől az aratásig, illetve az őrléstől a sütésig. Köszönjük a lehetőséget!

 • 3. 9. 2018

  Igazgatói beszéd 2018

  Szeretettel köszöntöm az ünnepélyes tanévnyitónkat jelenlétével megtisztelő egybegyűlteket.

  Kedves diákokat, szüleiket, meghívott vendégeinket és nem utolsó sorban titeket, tisztelt kollégák.

  Minden új tanév iskolánkban egy újabb esélyt jelent nekünk, tanítóknak, a szülőknek, városunknak, sőt az egész országnak. Esélyt arra, hogy ha jól végezzük munkánkat, akkor talán általunk is jobb lesz a világ. Ezért ünnep minden új gyermek belépése iskolánk kapuján. Persze nemcsak az ő ünnepük, hanem mindannyiunké, akiknek közünk van az iskolához, a tanításhoz és a tanuláshoz. Hiszen minden új kezdet egy új lehetőség. Lehetőség, hogy ebben az iskolaévben mi is jobban helytálljunk, még jobban teljesítsük küldetésünket, nemcsak mi, felnőttek, hanem ti, tanulók is, mindannyiótok szülei, a pedagógusok, az oktatást segítő szakemberek, természetesen intézményünk fenntartója és a helyi közösség is. Ehhez azonban feltétlen összefogásra és főleg szemléletváltásra van szükség.

 • 30. 8. 2018

  Augusztus 31-én kivonódik az oktatási intézmények hálózatából a Szepsi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium (Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, Moldava nad Bodvou), és szeptember 1-jétől besorolódik jogutódjaként a Szepsi Alapiskola (Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou - Szepsi). Oznam o prechode práv a povinností vyplývajúcich z vyradenia organizačnej zložky gymnázia zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky:k 31.8.2018 sa vyradí Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, Moldava nad Bodvou, následne k 1.9.2018 sa zaradí Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou - Szepsi.

 • 29. 6. 2018

  Szeretettel köszöntöm az ünnepélyes tanévzárónkat jelenlétével megtisztelő egybegyűlteket. Kedves diákokat, szüleiket, meghívott vendégeinket és nem utolsó sorban titeket tisztelt kollégák.

  „ Ha egy évre tervezel, ültess rizst, ha húsz évre, ültess fákat, ha a következő generációknak tervezel, tanítsd az embereket!“

  A nemzet napszámosai, a katedra szolgái ... Olyan az egész, mintha felültünk volna egy soha célállomást nem ismerő gyorsvonatra, tíz hónaponként van csak egy szerény, árnyékba húzódó megálló.

 • 29. 6. 2018

  Tisztelt Ünneplő Közösség! Tanévünk egyik legszebb ünnepén nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm végzős tanulóinkat, az őket ballagtató osztályfőnököt, a gyermekeikre joggal büszke szülőket, nagyszülőket!

  S most hozzátok fordulok kedves ballagók. Az iskolakapu nap nap után egykedvűen köszönti az érkezőket, és méltósággal int búcsút a ballagóknak.Szent Iván hava. Június. Nyár.

  A könyv bezárul. Továbbléptek, egy kicsit megint felnőttebbek lesztek. De attól, hogy elmentek, még részesei lesztek az életünknek, mint ahogy mi tanárok is részesei maradunk a ti életeteknek, akármi is történjék. E napon márcsak előre tekintsetek, ne sajnáljátok, hogy amit meg akartatok tenni, nem tettétek, hogy amit ki akartatok mondani, nem mondtátok ki. Már csak előre kell nézni! S hadd búcsúzzak egy Csoóri Sándor idézettel:

 • Hogy személyes bemutatkozásunkat, élményeinket, fényképeinket, videóinkat, munkáinkat, vagy fontosabb családi eseményeinket egymással megoszthassuk, már nem csak a szociális háló előnyeit használhatjuk, hanem akár egy személyes weboldal lehetőségeit is.

  A 7.B osztály tanulói az év végi informatika projekt keretén belül tapasztalhatták meg a weboldal-készítés, és a „valamit semmiből“ való létrehozásának felemelő élményét. Feladatuk szerint, egy weboldal-készítő szoftverrel hoztak létre, egy modern kinézetű, személyes tartalmú és arculatú profi személyes weboldalt. Erre a célra egy ingyenesen használható, on-line weboldal-készítő szoftvert használtak: a Webnode-ot. A szoftver eszköztárában mindent megtaláltak, amihez a munkájuk során szükségük lehetett: szövegszerkesztőt, képgalériát, GPS-rendszerű térképbeillesztőt, fórum szerkesztöt, közösségi oldal és widget modulokat, stb. A tanulók a kapott feladat alapján döntötték el, hogy milyen elemekre (modulokra) lesz szükségük, mint ahogy azt is hogy, a munka végeztével hogyan nézzen ki személyes weboldaluk. Többszáz korszerű design közül választhattak számukra grafikailag legkifejezőbb arculatot, majd tartalmakat adtak hozzá, és végül „publikálták“, vagyis közzé tették személyes weboldalukat a világhálón.

 • 27. 6. 2018

  Az állami rendőrséggel együttműködve, iskolai koordinátorunk szervezésében megtartottuk nyári célirányos gyakorlatunkat. Tanulóink idén is felfrissíthették eddig szerzett ismereteiket a lakosságvédelem és a katasztrófák elleni védelem alapjaiból. Iskolánk pedagógusai állomáshelyenként érdekesebbnél érdekesebb feladatokkal várták a váltakozó csapatokat. A beszélgetéssel egybekötött ismeretszerzés után, rövid kérdések segítségével lett felmérve és értékelve a játékokkal egybekötött vidám hangulatú, ám tanulságos nap.

 • 26. 6. 2018

  A tanév végére tartogattuk az ekecsi Kuttyonfitty Társulat fergeteges előadását a "Cirkusz Folklorikuszt". Volt is sok vicc, móka és kacagás, mindez Dobsa Fodor Mónika: néptáncos, néptánc-pedagógus, a Népművészet Ifjú Mestere és Fülöp Ferenc-díjas táncos és Dobsa Tamás: néptáncos, néptánc-pedagógus, a Népművészet Ifjú Mestere és Fülöp Ferenc-díjas és Martin György-díjas táncos előadásában. Köszönjük a vidám délelőttöt!

 • Az V.B osztály tanulóival, földrajz tantárgy keretén belül projektmunkát készítettünk. A projekt bemutatja, az UNESCO világörökségének legismertebb emlékhelyeit az egyes kontinensek szerint. Az UNESCO emlékhelyek mind különleges alkotások. Többségük már nagyon régi, egyesek viszont a jelenkorban létesültek. Az UNESCO világszervezet azon okból jött létre, hogy megőrizze ezen alkotásokat a következő nemzedékek számára. A világörökségi jegyzéken már több száz emlékhely szerepel, melyek a világ kulturális és természeti örökségének része. Az UNESCO jegyzékén található emlékhelyek közül a legtöbb európai államban van. (a párizsi Eiffel-torony, a Notre-Dame katedrális Reimsben, a bécsi Szent-István bazilika vagy akár a moszkvai Vaszilij Blazsennij székesegyház) Diákjaink nagy kedvvel vágtak neki a prezentációk elkészítéséhez. Volt aki Európára, Ázsiára vagy éppen az Amerikai UNESCO emlékhelyekre fókuszált. Olyan diákunk is akadt aki az Európai emlékhelyek közül a szlovákiai Szepesi várat választotta témául. Megannyi érdekes bemutató készült, ebből mutatunk be egy rövid válogatást. Video

 • 25. 6. 2018

  A "Nyitott iskola" versenyfelhívására szebbnél szebb alkotások születtek. Nehéz volt a mi dolgunk is, a zsűri döntése sem volt egyszerű, hiszen iskolánként csupán három művet bocsájthattunk elbírálásra. Részünkről így is eggyel több került a versenybe :). Most "Ivetka története" lett a nyerő (2.helyezés). Gratulálunk!

 • 23. 6. 2018

  Dňa 23.06.2018 sa 4 žiaci našej školy zúčastnili celoslovenskej súťaže Letný viacboj všestrannosti. V kategórii M-5: Dávid Hudák - žiak 7.A triedy, M-6: Valentín Horváth, Jozef Baščúr: zo 7.B triedy a Sebastián Baščúr z 9. A triedy. Súťažilo sa v disciplínach 60 m, 1500 m, skok do diaľky, hod 2 kg loptou, šplh na tyči 4.5 m. plávanie 25 m a 50 m. Výkon v každej disciplíne sa bodoval. Chlapci sa snažili podávať čo najlepšie výkony vo všetkých disciplínach. Bojovali ako levy. Poslednou disciplínou bolo plávanie, na ktoré sa tiež zodpovedne pripravovali. Najviac bodov získal Sebastián Baščúr a svojím bodovým ohodnotením sa umiestnil na 2. mieste. Jeho najsilnejšou disciplínou bol skok do diaľky, výkonom 507 cm a beh na 1500 m, časom 5:03:01. Dávid Hudák sa umiestnil na peknom 5. mieste v kategórií M-5, Valentín Horváth sa umiestnil na 8. mieste a Jozef Baščúr na 9. mieste v kategórií M-6. Títo žiaci pravidelne reprezentujú našu školu vo všetkých športových súťažiach a podujatiach, za čo si zaslúžia obdiv a pochvalu. Sú veľkým vzorom pre ostatných spolužiakov. Dúfame, že v reprezentácií budú pokračovať aj na budúci rok. Blahoželáme chlapci a ďakujeme.

 • 22. 6. 2018

  Idén második osztályos tanulóink az év végi kirándulás során a Jászói-cseppkőbarlangba látogattak. Nagy élmény volt számukra a barlang látványa, hiszen először jártak egy igazi barlang belsejében. A gyermekek érdeklődve hallgatták az idegenvezető előadását, aki magyar nyelven mesélte el a barlang történetét. Izgatottan figyelték a járatok falait, honnan bukkannak elő a félelmetes vérszopó denevérek. Nagy örömükre sikerült egyet felfedezniük. A barlangban nem csak a cseppköveket tanulmányozták, megfigyelték az előbukkanó talajvizet is. A földalatti járatok ugyanis a Bódva-folyó bevágódásának függvényében jöttek fokozatosan létre. A gyermekek a kalandtúra folyamán megismerkedtek a barlangok természeti viszonyaival. Érdeklődéssel és nagy élvezettel követték a kirándulás minden percét, fegyelmezetten viselkedtek a felnőttek valamennyi utasítását betartva. Az utóbbi napok változó időjárásának ellenére sikerült egy kirándulásnak kedvező napot kifognunk, és egy tartalmas, élményekben gazdag közös év végi együttlétet biztosítanunk.

 • 22. 6. 2018

  2018. június 22-én a IV.B osztályosok kirándulni voltak Szitás Nagy Ildikó és Vranai Katika tanító nénikkel. A hűvös, borús reggel sem szegte kedvüket. A látvány, élmény, közös szórakozás kárpótlást nyújtott a lelkes csapat számára. A gyermekek közül sokan először ismerkedhettek Kassa városközpontjával. Szétnéztek a nyüzsgő vonatállomáson, majd a parkon át a mesébe illő Jakab palotát csodálták meg. A Szent Erzsébet-székesegyházban II.Rákóczi Ferenc életéről hallgattak előadást, megtekintették végső nyughelyét, a kassai dóm alatti Rákóczi-kriptát.Jutott idő a zenés szökőkútra, pizzára 🍕, fagyira 🍨, sőt a pazar nagyvárosi kirakatokra is. Csudi jó nap sikeredett!​​

 • 20. 6. 2018

  A sportverseny regionális fordulóját a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont szervezte. Előzetes érdeklődés alapján Szepsiben a következő sportágakban valósult meg: kispályás labdarúgás és atlétika (60 m-es és 300 m-es síkfutás, távolugrás és krikettlabda-dobás). Intézményünket atlétikában Baščúr József képviseli majd az ősszel megrendezésre kerülő országos döntőben. Focistáink szintén 11:0-s győzelmet arattak, így ők is továbbjutottak a dunaszerdahelyi megmérettetésre. Szép volt fiúk!

 • 20. 6. 2018

  Écsi Gyöngyi lelkész-előadóművész ez alkalommal egy palóc népmesével kedveskedett gyermekeinknek. Története arról szólt, hogy a szegénységből is vezet kiút, hogy igenis van a világnak teteje, ahonnan belátni az ég mélységéig és van tüzes alja is, amit az igazak meg tudnak járni. Bálint hősünk, akit ma a harmadikos Lajcsink alakított, a legkisebb búzaszemből dagasztott cipót ette meg, elolvasta a világ legbölcsebb könyvét, és ennek erejével megküzdött a világ gondjával-bajával, majd megtalálta az elveszett napot. Gyöngyi néni személyes varázsa, a díszlet magyar lelkiséget meghatározó ereje, Kováts Marcell hangszeres játéka ajándék volt újra testnek és léleknek.

 • 19. 6. 2018

  „Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe.“ - írta Babits Mihály. Az év folyamán városunk híres szülötteiről sem feledkezünk meg okulásképpen, hogy soha nem késő, hiábavaló a tanulás, hogy merjünk nagyot álmodni, hogy kicsikből is lehetnek nagyok: írók, utazók, tanítók, prédikátorok, mesteremberek. Ma a tokaji aszú feltalálójának, Szepsi Laczkó Máténak köztéri szobránál fotózkodtunk, megemlékezve nagyságáról, hisz korának jelentős történésze, krónikása és irodalmi szempontból is jelentős egyénisége volt. A nagy melegben közel egy órát hűsölhettünk a VMK épülete alatt lévő Szepsi Laczó Mátéról elnevezett bormúzeumban. Lebocki Babi néni sok érdekes történettel kápráztatott el bennünket. Kedvet kaptunk megtekinteni, alászállni abba a pincerendszerbe, amely Szepsi alatt részben még megtalálható. Gondolatban végig jártuk a Történelmi Borutat, amely valamikor Lengyelországba vezetett. Jó lett volna megkóstolni a Tokaji aszút, melynek üvegét már por lepte, hirdetve „öregségét.“ A batyuszerű üreg (valamikor gabona tárolására használták) üvegfedelére csak azok mertek állni, akik ma nem hazudtak. Voltak, akik elbátortalanodtak, ... derűt keltve ezzel. Egy denevér is mellénk szegődött, keresve helyét. A lányok hajukat óvva figyelték a pince eredeti középkori bolthajtását. A darázskő bizony hullatja „könnyeit“, nyomot hagyva az Ulman István fafaragó által készített berendezésen. Mivel bort még nem ihatunk, ebben a melegben a hideg ví

 • 19. 6. 2018

  A Szlovákia Gyermekeiért Alapítvány (Nadácia pre deti Slovenska) egyik pályázatának köszönhetően intézményünk anyagi támogatást nyert a „Befogadó iskola” (Vnímavá škola) program megvalósításához. Az „Élményekkel az ismeretekig” nonprofit társaság képviseletében Barbora Babicová és Františka Fijalková lektorok felső tagozatos tanulóinkkal megkezdték a projekt megvalósítását. Ősszel, az új tanév kezdetén a tantestületünk tagjaival folytatódik majd az újszerű kezdeményezés.

 • 19. 6. 2018

  A Szlovák Karszt Nemzeti Park szervezésében másodikos osztályos tanulóink rendhagyó játékos környezetismeret órán vettek részt. Az interaktív foglakozás központi témája az egyik legközkedveltebb költöző madarunk, a gólya volt. A résztvevő gyermekek szórakoztató játékok segítségével bővítették ismereteiket a madarak titokzatos világáról.

 • 19. 6. 2018

  Szepsi város, a Kárpátok Alapítvány, a Szepsi Tücsök Szabadidőközpont, az Athletic Legion Club, valamint a Getrag Ford Transmissions Slovakia, s.r.o. támogatásával került megrendezésre a „Futással az egészségért” megnevezésű sportrendezvény. A helyi alapiskolák tanulói összemérhették teljesítményüket az Athletic Legion Club profi futóival. Kicsik és nagyok, lányok és fiúk együtt veselkedtek neki az átforrósodott salaknak, hogy példát mutassanak társaiknak, ezzel is serkentve őket a mozgásra és az egészséges életmód kialakítására. Tanulónk, Horváth Annamari balerina cipellőit nem kímélve szerzett mindannyiunk számára elképesztő 1. helyezést. Gratulálunk kicsi lány!

 • 18. 6. 2018

  Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága „Birds without Borders - Csodálatos madárvilág határok nélkül” című projektjének részeként, az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében: Legyél te is madarász! címmel hirdetett levelező vetélkedőt. A verseny két fordulójában 15 általános iskola 66 osztálya ismerkedett hazánk madárvilágával tantermi és terepi feladatok segítségével. A diákok négy korosztályi kategóriában mérték össze tudásukat, megfigyelőkészségüket, ötletességüket. Gratulálunk II.A osztályos madarászainknak, akik Elek Erika tanító néni vezetésével 2. helyezést értek el a nemzetközi versenyen.

 • 18. 6. 2018

  A drogellenes világnap kapcsán az állami közegészségügyi hivatalnak köszönhetően hallhattak tanulóink két nagyon érdekes előadást. Reméljük az intést egyhamar nem felejtik el!

 • 15. 6. 2018

  A kosárfonás ősidőkre visszanyúló mesterség. Az ember valószínűleg a fészekrakó madaraktól leste el és fejlesztette tovább a fonás technikáját. A Művészeteket Pártoló Alap jóvoltából a Szepsi Városi Könyvtárban hagyományőrző játszóházas foglalkozáson próbálhatták ki tanulóink kézügyességüket. A már első nekifutásra is gyönyörű alkotások tárlata megtekinthető lesz a kézműves műhely házigazdáinál.

 • 13. 6. 2018

  A sportversenyek mellet csentünk egy kis időt az énekversenyre is. Ma a felső tagozatosaink mutatták be énektudásukat, versenyeztek az 1. helyezésért. Szólóban Baszcsur Karmen és Horváth Gyöngyi nyertek elismerést, nyolcadikosaink a csapatverseny győztesei lettek. Feledhetetlen multikulturális élménynek lettünk részesei. Egymás után csendültek fel a magyar, angol, szlovák és cigánydallamok. Gratulálunk a felkészítőknek és valamennyi résztvevőnek!

 • 12. 6. 2018

  A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet június 12-ét a gyermekmunka elleni küzdelem napjának nyilvánította. Az ILO statisztikái szerint a gyermekmunka világméretű törvényi tilalma ellenére még mindig több mint 200-240 millió gyerek dolgozik szerte a világon. Ténylegesen ennél sokkal több gyermek lehet érintett. Erről hallgattak egy előadást a IV.A osztály tanulói, mely után örömmel ismerték el, ha most gyakran lázonganak is ellene, bizony sokkal jobb sorsuk van az iskolapadban tásaiknál, akiknek sorsát a világnap kapcsán megismerték.

 • 12. 6. 2018

  Na Majstrovstvách okresu v atletike chlapcov a dievčat základných škôl okresu Košice - okolie v školskom roku 2017/2018 reprezentovalo našu školu 21 žiakov. Aj keď všetci podali veľmi dobré výkony na krajské majstrovstvá sa prebojoval iba Zoltán Rybár, žiak 9. ročníka vo vrhu guľou výkonom 11, 38 m. Ani na krajskom kole nesklamal. V tejto disciplíne súťažilo 25 žiakov a on sa umiestnil na peknom 5. mieste, výkonom 11,02 m. Posledný pokus mal najdlhší, ale žiaľ, v tejto disciplíne rozhodovali mladé študentky, ktoré podráždene reagovali na pripomienky trénerov a učiteľov pri posudzovaní techniky, tak sme na to doplatili. Je smutné, že na takýchto pretekoch nerozhodujú skúsení odborníci.

 • 11. 6. 2018

  Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága „Birds without Borders - Csodálatos madárvilág határok nélkül” című projektjének részeként, az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében: Legyél te is madarász! címmel hirdetett levelező vetélkedőt. A verseny két fordulójában 15 általános iskola 66 osztálya ismerkedett hazánk madárvilágával tantermi és terepi feladatok segítségével. A diákok négy korosztályi kategóriában mérték össze tudásukat, megfigyelőkészségüket, ötletességüket. Gratulálunk II.A osztályos madarászainknak, akik Elek Erika tanító néni vezetésével 2. helyezést értek el a nemzetközi versenyen.

 • 11. 6. 2018

  Felső tagozatosaink négy további alapiskola növendékeivel mérték össze erejüket a nyári ügyességi többpróba különféle versenyszámaiban. Tanulóink újra helytálltak, így nemsokára hatan képviselik iskolánkat a Rimaszombatban megrendezésre kerülő országos bajnokságon. A 7-ik kategóriában két 1., egy 2. és egy 3. helyezést értek el, az 5-ik és a 6-ik kategóriában szintén két dobogós 2. helyet szereztek intézményünknek. Gratulálunk!

  Továbbjutók:

  Hudák Dávid, Baščúr József - VII.A

  Rybár Lesana - VIII.A

 • 8. 6. 2018

  "Madarat tolláról, embert barátjáról" - a mondás igazságát sokszor tapasztalhattuk már, ezért nem mindegy, kit engedünk közel magunkhoz, kit tüntetünk ki barátságunkkal. Gyakran a környezetünk is utal rá, hogy milyen emberek vagyunk valójában. A világnap kapcsán ezt a támakört boncolgattuk a VI.A osztály tanulóival.

 • 8. 6. 2018

  Iskolánk focicsapata és a helyi speciális alapiskola tanulói barátságos kispályás labdarúgó mérkőzésen mérték össze erejüket. A győztes csapatnak járó serleget a kihívók nevében Roob Anita igazgatónő nyújtotta át. Szép volt fiúk!

 • 6. 6. 2018

  Hűvös, esőre álló reggelen indult el 30 gyerek neki a lankás gömöri dombságnak, Mózes bácsi biztos buszvezetése alatt. A valahai Nógrád vármegyének históriás helyeit igyekeztünk felderíteni, s ennek első állomása Fulkó rablólovag valahai fészke, Fülek vára volt. Sok más mellett azt is megtudtuk, hogy a XVII. század a város fénykora volt, politikai és katonai fellegvár is egyben. Megnéztük a „Gésa és szamuráj” c. vándorkiállítást is a cseh Nemzeti Múzeum jóvoltából, amely által betekintést nyerhettünk a szamurájok és a gésák közösségi életébe, valamint a korabeli japán harcművészet titkaiba. A vár egy eldugott részében a föld alatti pincékben pedig a II. világháború óvóhelyét tárták elénk, amely bizony elgondolkodtatta a gyerekeket a háború félelmeiről, borzalmairól. Következő állomása a mai napnak a losonci zsinagóga felújított épülete volt. Nemcsak kívülről impozáns, de a belső tér is meghatóan egyedien újult meg, s emlékezteti a látogatót a múlt borzalmaira. Utunk utolsó helyszíne a Tomaj nemzetség fészke, Gács volt. Rácsodálkozhattunk a már luxusszállodává avanzsált hat szög alakú barokk kastély kertjére, és 13 hektáron elterülő parkjára. A községben élt és volt gyógyszertáros különleges tehetségű festőművészünk Csontváry Kosztka Tivadar, valamint e falu jeles szülöttje Badinyi Jós Ferenc sumerológus is. A késő délutáni órákban érkeztünk haza, telve az egész nap élményeivel, örömeivel. Jövőre folyt. köv.

 • 5. 6. 2018

  A nagyokhoz hasonlóan ma a kicsik is kipróbálhatták ügyességüket a járási atlétikai bajnokságon. A szervezőbizottság meglepetésére iskolánk picinyei, nulladikosaink még nem tudták ugyan egyedül aláírni a nevezési lapot, mégis bátran helytálltak a megmérettetésen. Az első osztályos Žiga Noémi még helyezést is szerzett. Gratulálunk!

 • 4. 6. 2018

  A Csehszlovák Néphadsereg utcai Alapiskola sportpályáján 15 alapiskola részvételével került megrendezésre a 2018-as járási atlétikai bajnokság. Intézményünket 21 tanuló képviselte. Kilencedik osztályos tanulóink két első, két második és egy harmadik helyezést értek el. Staféta futásban a fiúk szintén második helyen végeztek. Gratulálunk!

 • 4. 6. 2018

  Zsuzsa néni és Bettina néni szórakoztató programsorozattal lepte meg alsó tagozatos gyermekeinket. 12 állomáson kötélhúzás, célba dobás, akadálypálya, ügyességi játékok, buborékfújó verseny, zumba, fólia és arcfestés várta a lelkes versenyzőket. Köszönjük a tervezést és szervezést!

 • 4. 6. 2018

  Gyermeknapi ráadásként a Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia szórakoztatta iskolánk tanulóit. Újra fergeteges viccparádéban és izgalmas világszámokban volt részünk. Udvarunk pillanatok alatt önfeledt gyermekkacajjal telt meg. Köszönjük a felejthetetlen élmény!

 • 1. 6. 2018

  Minden gyermek szeretne tűzoltó lenni, a katasztrófavédelem pedig gyermeknapon lehetőséget is biztosított erre. Ma délelőtt városunk főterén gyerkőcök tömege ismerkedhetett meg a tűzoltók izgalmas életével. Megtekinthették a tűzoltók járműveit és a különleges felszereléseket, végignéztek egy "igazi" mentőakciót.

 • 1. 6. 2018

  Felső tagozatosaink gyermeknapi meglepetésként Bombios csapatjátékkal szórakoztak. A vár támadói és védői osztályonként kiválasztott csapatokkal kezdték a métához hasonló szabályokkal rendelkező játékot. A támadójátékosok felsorakoznak a pálya elején, a támadókapunál. A támadó behelyezte jeladóval ellátott karját a támadókapu nyílásába, így jelentkezett be a dobáshoz. A bejelentkezésről hang és fényvisszajelzést kaptunk. A védőjátékosok a pálya hátulján álltak sorba, a védőkapu mögött. A dobáshoz regisztrált támadójátékos választott három dobóeszközt, és ezekkel három borulóbástyát dobhatott le. Ha három dobásból legalább egy borulóbástyát leborított, átfutott a támadókapun, és befutott az első dokkolóbástyába. Amikor a támadó átfutott a támadókapun, zöld jelzést kapott a védőkapu is, és a védőjátékos is futott felállítani a ledőlt borulóbástyákat. Minél hamarabb álította fel és tette helyre a borulóbástyákat, annál hamarabb vetett véget a támadók futóidejének. A tűző nap sem csökkentette gyermekeink lelkesedését. Fáradhatatlanul versenyeztek, élvezték a csapatjátékot, szurkoltak, és az utolsó percig lankadatlanul, teljes önfeledtséggel vetették be harciasságukat a várjátékokban. Jó buli volt!

 • 1. 6. 2018

  Tanulóink a Kozmix internetes portál segítségével alapvető pénzügyi ismereteiket fejlesztették. A kis pénzügyi akadémia játékosan vezette be projektcsapatunkat a pénz világába. A portálon való regisztráció után, hamarosan megérkezett a játékcsomag. A résztvevők kitalálták és elkészítették pénznemüket. Interaktív feladatok megoldásával megalapozták az alaptőkét, így elkezdődött az építkezési alapanyagok megvásárlása. Gondos tervezés után sor került a városépítésre. Miután mindennel elkészültek, vendégül látták a testvérvárosok képviselőit. Településük gólyái iskolánk jó hírét egészen Bergengóciáig repítették.

 • 31. 5. 2018

  Még mielőtt üzembe helyezzük mobil közlekedési parkunkat, iskolánk tanulóit felkészítjük a helyes közlekedés alapszabályaira. Az első tanfolyam résztvevőit az állami rendőrség bevetésével oktattuk, reméljük sikeresen. Köszönjük a segítséget!

 • 30. 5. 2018

  Idén újra szeretett Koboldjainkkal nyitottuk meg gyermeknapi programsorozatunkat! Ma a kicsinyeket szórakoztatták humoros szövegű, jópofa dalaikkal. A közös tréfálkozás, éneklés, tánc... pillanatok alatt fergeteges koncerthangulatot teremtett. Köszönjük az élményt!

 • 29. 5. 2018

  Lýdia Šuchovának az Equity nonprofit szervezet elnöknőjének köszönhetően kaptunk meghívást az ETP Szlovákia projektzáró konferenciájára. A rendezvényen elhangzott szakmai beszámolók mellett, teret kaptunk mint követendő példa, intézményünk működésének, fejlődésének, eredményeinek bemutatására:

  etp_iskolankrol_2018.ppsx.

  Köszönjük a lehetőséget!

  http://etp.sk/konferencia-budujeme-nadej-2/

 • 29. 5. 2018

  "Kurta kígyó nyelve, farka, süljön, főljön e habarczba! Tüzes gyík-szem, béka-háj, varjú-velő, kutya-száj, kutyatej fű sűrű mérge, kuvikpelyh, vipera kérge. Hadd buzogjon, főzve, sütve, pokoltűznél, öblös üstbe’!"

 • 29. 5. 2018

  Žiaci našej školy sa zúčastnili 2. ročníka atletickej súťaže Košického kraja Detská štafetová liga. Našu školu reprezentovalo 6 žiakov štvrtého ročníka. Súťažilo sa na 6 stanovištiach:

  👉trojskok

  👉6 minútový vytrvalostný beh

  👉beh cez prekážky

  👉štafetový beh

  👉hod medicinbalom vzad cez hlavu zo stoja

  👉hod vortexom na vzdialenosť s 5 m rozbehom

  Súťaže sa zúčastnilo 6 družstiev. Naši žiaci sa umiestnili na peknom 5 mieste. O víťazoch rozhodovali len centimetre a sekundy. Získali sme veľmi cenné skúsenosti do nasledujúcich súťaží.

 • 25. 5. 2018

  A bárkát megtöltöttük állatokkal 🐅🐆🐂🐃🐄🐪🐫🐘, de a ránk zúduló özönvíz ☀️☁️💧elhajtotta a sok kis Noét. A jókedvünket azért az eső sem moshatta el 😀😃😊. Így is szép alkotások születtek.👇👇👇

 • 24. 5. 2018

  A 19. század végének közép-európai konyháiban nagy kedvenc volt a talkedli. Vagy inkább tarkedli? Esetleg cseh fánk, kőttes fánk vagy Dalken? Jó étvágyat kívánunk!

 • 24. 5. 2018

  Iskolánk felső tagozatos tanulói az informatika órákon készített alkotásaikkal neveztek be a Tücsök szabadidőközpont által meghirdetett számítógépes rajzversenybe. A rengeteg benevezett számítógépes rajz közül Rajci Vanda és Bendžák Rastislav kedvenc meséi elnyerték a zsűri tetszését is. Gratulálunk!

 • 23. 5. 2018

  Felső tagozatos tanulóink szabadtéri játékokkal ünnepelték az atlétika világnapját. Egyéni és csapatversenyekben mérték össze ügyességüket, kitartásukat, teherbírásukat. Szerencsére az időjárás is kedvezett, így zavartalanul teljesíthették a sportág versenyszámait.

 • 22. 5. 2018

  A városi hivatal "Mi az ami tetszik városunkban" címen rajzversenyt hirdetett a helyi oktatási intézmények tanulói számára. A 113 versenyző között 4 kategóriában 13 díj került kiosztásra. Iskolánk tanulói a II. kategória 1. helyezését és a III. kategória 3. helyezését nyerték el. Gratulálunk!

 • 22. 5. 2018

  Vanyo Jutka tanító néni a Varázsvilág szakkörön résztvevő harmadik osztályos tanulókkal kipróbálta a fonállal festés és a meleg viasz technikákat. Szebbnél szebb alkotások születtek.

 • 22. 5. 2018

  A kultúráért Gömörben és Gömörön túl Polgári Társulás képviseletében Mács Barbara interaktív mesejátékával szórakoztatta tanulóinkat. Malac Julcsa történetében fokozatosan bújtak elő a kellékek és kiteljesedett a népmese varázsa.

 • 21. 5. 2018

  A mai menü: tócsni (chlepcsánka, cicege, has browns, lapotyka, harula, bramborák, cicedli, enge-menge, görhöny, harula, huláble, kremzli, krumplibaba, krumplimálé, krumpliprósza, lapcsánka, lapotya, lapotyka, lapsi, lepcsánka, cicege). Mindenki válassza ki a neki tetszőt! 😀 Mi kiválasztottuk és meg is ettük!

 • 18. 5. 2018

  Újra iskolánkba látogattak a pozonyi Comenius Egyetem pegagógus kutatói, hogy rendhagyó biológia óráikkal motiválják tanulóinkat a természettudományok tanulása iránt. Doc. Mgr. Natalia Hudackova, PhD és Mgr. Kiss Péter: "Az élet keletkezése - a földi élet kialakulásáról" meséltek, majd tanulóinkkal gipszformába öntött emlékeket készítettek. Mgr. Peter Mikulicek, PhD és Mgr. Matej Kautman, PhD zoológusok: "Az állatok törzsfájáról" tartottak interaktív előadást. Mgr. Lucia Kiszelová-Foltýnová: "Fogyatékossággal élő emberek - Hogyan küzdjük le az akadályokat és hogyan ismerjük fel a lehetőségeket" címen mutatott rá, hogyan tudják leküzdeni a fogyatékkal élő gyermekek a hétköznapi élet akadályait. Köszönjük szépen a lehetőséget! Szeptemberben újra találkozunk!

 • 16. 5. 2018

  Deň 16.5. 2018 sa stal pre našu školu významným v oblasti športu. Žiaci našej školy sa zúčastnili 19. ročníka celoslovenskej postupovej súťaže „Hľadáme nových olympionikov 2018“ v disciplínach 60 m, 600 m, 1000 m. Našu školu reprezentovali žiaci, ktorí sa najlepšie umiestnili v školskom kole, ktorého sa zúčastnilo 58 žiakov: Horváthová Annamária: 5.A, Horváth Mikuláš: 6.A, Rybár Edmund: 6.A, Horváth Marián-6.A, Horváth Ferdinand-5.B, Hudák Ladislav-5.C, Baščúrová Evelyn-6.A, Funtyová Natália-4.A. Preteky sa konali na štadióne TU v Košiciach. Žiaci boli nadšení, očka im žiarili, srdiečko silnejšie búchalo. Cítili pocit zodpovednosti a neskrývali túžbu po víťazstve, prípadne čo najlepšie sa umiestniť. Prežívali sme to s nimi. Pred pretekmi sa rozcvičili, zahriali organizmus, prebehli trať a čakali na pokyny usporiadateľa. S nástupom na štart stúpala aj žalúdočná nervozita, ktorá nás všetkých sprevádzala a zároveň nútila k vyššej výkonnosti. Bolo tam veľa pretekárov z rôznych škôl košického kraja, ale my sme čakali len na výsledky našich úžasných športovcov. Najviac sa zadarilo Mariánovi Horváthovi, ktorý zvíťazil v behu na 60 m časom - 7,9 sek. Svojim výkonom - technikou behu a rýchlosťou zaujal všetkých zúčastnených. Postupuje na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať v Dubnici nad Váhom. Naša škola a rodičia môžu byť na neho právom hrdí. Veľká vďaka a obdiv patrí žiačke Annamárii Horváthovej z 5.A, ktorá súťažila v dvoch disciplínach - v behu na 60 m aj v behu na 600 m.

 • 16. 5. 2018

  A mozgás a gyermekek számára is nélkülözhetetlen tevékenység. Hatással van egész életükre, növekedésükre. Semmi mással nem helyettesíthető és nem pótolható a testi és lelki fejlődésük során. A rendszeres testmozgás távol tartja a plusz kilókat, segít a stressz legyőzésében, jó közérzetet biztosít és hozzájárul egészségünk megőrzéséhez A "Mozgással az egészségért" projekt alkalmából erre a fontos tényre hívtuk fel az alsó tagozatos tanulóink figyelmét A különböző nehézségi fokú akadálypálya valamennyi lurkó tetszését elnyerte. Voltak akik bizonytalanul, még mások bátran, de mindannyian teljesítették a kihívást.

 • 15. 5. 2018

  "Én hiszek abban, hogy az emberek változnak. Hogy képesek vagyunk alkalmazkodni egymáshoz, egyre jobban odafigyelni a másikra, az igényeire, és észrevenni, hogy a tevékenységeink hogyan hatnak a környezetünkre. Folyton változunk. A folyamat része az is, hogy a változást észrevegyük. Ha nem így lenne, értelmét vesztené hivatásunk."

 • 14. 5. 2018

  Ma a Fakanál kör fiú tagjai sürögtek-forogtak a konyhában, a végeredmény túróval töltött sült kifli lett. Ne érje panasz házunk tájékát 😂, becsülettel befogjuk a férfiakat is a házimunkákba 😉.

 • 11. 5. 2018

  Pénteken befejeződött másodikosaink úszás oktatása. A résztvevő gyermekek megkapták az idei tanév első bizonyítványát, mely tanúsítja helytállásukat a tanfolyam egész ideje alatt. Köszönjük a buzitai alapiskola vezetőségének a lehetőséget, és Kondrot Zsuzsa néninek az oktatást!

 • A Tücsök szabadidőközpont számítógépes rajzversenyének győztesei Rajczi Vanda: Kincsem (VII.B osztály) és Bendžák Rastislav: Batman (VI.A osztály). Gratulálunk!

 • 9. 5. 2018

  "Édesanyám, süssön nekem egy kis hamuba sült pogácsát, mert én elindulok szerencsét próbálni..., mert aki nem próbál, nem nyer az semmit." Az Ipolyi Arnold Népmesemondó Versenyen idén Viszlai Misike próbált szerencsét. Gratulálunk a szerepléshez!

 • 7. 5. 2018

  "Vizipóló döntőjében, pezseg csak a medence, piráják a cápák ellen, int a bíró remegve, szabálytalan szerelés, uszonyt letépni tilos, hördül is a nézőtér s a víz cseresznye piros..." A buzitai iskola tanmedencéjében megkezdődött a cápa oktatás. Csilla néni lehetővé tette, Tomi bácsi fuvarozott, Zsuzsa néni oktatott... Köszönjük szépen a lehetőséget!

 • Az iskola vezetősége értesíti a Tisztelt szülőket, hogy 2018. május 7-ére (hétfőre) az intézmény tanulói számára igazgatói szabadot hirdet. A tanítás 2018. május 9-én (szerdán) folytatódik.

 • 4. 5. 2018

  "Amikor reggel kinyitom a szemem, ő ott van, és ott van este, mikor behunyom a szememet. Jelenléte maga a biztonság, világító torony, erős bástya, hozzá futok, ha félek valamitől. Számomra ő az első, a legfontosabb, ő a példaképem."

 • 3. 5. 2018

  „Mielőtt más népeket akarunk megérteni, magunkat kell megértenünk. Semmi sem alkalmasabb erre, mint a népdal.“ (Kodály Zoltán)

  Első ízben rendeztük meg iskolánk alsó tagozatosai számára a Kinyílt a rózsa.... népdalversenyt, melynek célja a magyar népdal népszerűsítése, a tehetséggondozás, az önálló előadásmód fejlesztése. A tanulók szólóban és csoportban is versenyezhettek. Köszönjük a felkészítést!

 • 29. 4. 2018

  Véget ért a 27. Tompa Mihály Országos Verseny, ahol a vers- és prózamondók, verséneklők és lírai színpadok legjobbjai mutatkoztak be. A megmérettetésen idén közel 180 együttes, formáció, szólista versengett az ország szinte minden régiójából. Pannika eredményei: III. KATEGÓRIA - PRÓZA: bronz sáv, VII. KATEGÓRIA - LÍRAI SZÍNPADOK: ezüst sáv, különdíj: Ígéretes előadói teljesítményéért. Köszönjük a felkészítést, iskolánk méltó képviseletét, szívből gratulálunk!

 • 30. 4. 2018

  A természetben előforduló fák miniatűr változatainak bámulatos tárlatában gyönyörködve, rendhagyó biológia órát tartottunk hatodik és hetedik osztályos tanulóinknak. Megtudtuk, hogy a bonsai - "edényben nevelt fa" kiültetve a természetbe, hamarosan ugyanolyan nagy fává fejlődik, mint eredeti társai. Megtekintettük a trópusi hőmérsékletű üvegházak lakóit: a citrus-, kaktusz-, és pálmaféléket. A kedvező, szinte nyári időjárás lehetővé tett számunkra egy nagy sétát a kertben, ahol akácillatba burkolózva csodáltuk a természet ajándékait. Az élmény, aminek tanulóink részesei lehettek, segíti majd őket a tankönyvekben található ismeretanyag megértésében és elsajátításában.

 • 27. 4. 2018

  Štark Péter szervezésében hetedik és nyolcadik osztályos tanulóink a kassai rendészeti szakközépiskolában tettek látogatást. A tanulmányi kirándulás során megismerkedhettek a rendészet alapjaival, a rendvédelmi szervekkel, a rendőri szakma egyes ágazataival. Az interaktív bemutatók során betekintést nyertek a szakközépiskola tanulmányi programjaiba, kipróbálhatták a gyakorlati órákon folyó felkészülést. Köszönjük a lehetőséget!

 • 26. 4. 2018

  Április 26-án három iskola - a tornai, a jászói és a szepsi - focicsapatának részvételével megkezdődött a III. Szepsi Csombor Márton labdarúgó bajnokság. A szepsi fiúk szívvel-lélekkel küzdöttek, kihívás volt számukra a tornai iskola csapata, mivel előző nap egy válogató mérkőzés folyamán nagy vereséget szenvedtek a csapattól. A lelkes szurkolótábornak és a fiúk nagyszerű játékának köszönhetően iskolánk csapata újra 1. helyezett lett! További eredmények: 2. hely - AI Jászó, 3. hely - AI Torna. Sajnos az idén nem tudtunk találkozni a Fábry Zoltán AI focistáival Rozsnyóról és az almási sportolókkal. Reméljük jövőre bepótoljuk! A játékosoknak köszönjük a komoly, odaadó, férfias sportteljesítményt!

 • Az algoritmusok tanításánál jelentős szerepet kapnak az úgynevezett "átkelős" feladatok. Megoldásuk igazi fejtörés, valódi problémamegoldás minden évfolyam számára. Ilyen algoritmizációs feladat "A farkas, a kecske és a káposzta" története is. Legutóbbi informatika óránkon ezt az érdekes informatikai feladatot az 5. és 6. évfolyam tanulóival valósítottuk meg. Hogy a gyerekek számára még élvezetesebb és érthetőbb legyen ez a furfangos feladat, Konkoly Aranka tanítónéni, gyerekfejre rögzíthető jelmezeket készített, melyek nagy mértékben elősegítették a feladvány dramatizált megoldását és a szereplők által eljátszott megoldás illusztrációját. A tanulók valódi kihívással találkozhattak, miközben megtapasztalták, hogy a sorrend rendkívül fontos. Video

 • 25. 4. 2018

  Na még egyszer fussunk neki: környezettudatosság, ökológiai lábnyom, újrahasznosítás. Mit tehetünk mi? A legfiatalabbaknak megtaníthatjuk, miért jó tiszta környezetben felnőni, élni és mindezt hogyan valósíthatjuk meg. Mert a Föld nem a miénk, unokáinktól kaptuk kölcsön.

 • 25. 4. 2018

  "A vándorló madár elindul valahonnan, és elindul valahová. Az ősi ösztönök pókhálója abban a pillanatban összeköti az életnek, a földnek, a szívnek és gyomornak ezt a két helyét, s erről letérni éppen úgy nem lehet, mint a vonatnak a sínekről. Elpusztulhat az egész csapat, elpusztulhat minden gólya az utolsóig, de az utolsó, a legutolsó ugyanezt az utat keresi meg, mint ahogy egyik szobából a másikba átmenni csak az ajtón lehet." (Fekete István)A Föld-hét iskolai környezetvédelmi projekt keretében rendhagyó természetismeret órával leptük meg tanulóinkat. Az ifjú érdeklődőket a Szlovák Karszt Nemzeti Park munkatársai Matis István és Popovič György a madarak varázslatos világába kalauzolták. Köszönjük az élményt!

 • 24. 4. 2018

  A színtársulat előadása egy titokzatos zöld csónak körül játszódott. Ír hősök, legendás mesealakok mesélték el saját élettörténetüket, és ezen történeteken keresztül valami újat tanultak meg a világból. Az előadást most a pici elsőskéinknek szántuk, akik első alkalommal részesültek egy "igazi" színházi élményben. Az utazási láz, a nagyváros, és a rengeteg élmény, alaposan elfárasztotta az egyébként örök virgonc csapatot.

 • 24. 4. 2018

  A fiatalok pénzügyi képzésére létrehozott OTP Ready Alapítványnak köszönhetően iskolánk alsó és felső tagozatos tanulói játékos módszerekkel ismerkedhettek az alapvető pénzügyi és gazdasági ismeretekkel. Másodikosaink a cserekereskedelem, bevétel és kiadás, a család mint termelői és fogyasztói egység témakörökkel, hetedik osztályos tanulóink többek között a termelők, kereskedők, fogyasztók tartalmi kapcsolatával és az értékteremtés, értékbecslés fontosságával foglalkoztak két tanítási óra keretében. Köszönjük a lehetőséget!

 • "Az emberek megszületnek az egészség magas szintjén, jellemzően - néhány szerencsétlen kivételtől eltekintve - a teljes egészség állapotában, és aztán nem tudják, hogy mit kell az egészségükkel kezdeni. Minden gyerek kap egy csodálatos virágzó kertet ajándékba az édesanyjától. És aztán nem mondják meg neki, hogy ő a kertésze ennek a kertnek, amit gondoznia kellene!" Ebből a gondolatból kiindulva hívtuk meg újra iskolánkba MUDr. Balogh Eszter doktornőt, hogy az Egészség világnapja kapcsán beszélgetéssel egybekötött előadással hívja fel tanulóink figyelmét egészségük megőrzésére.

 • A 6.A osztály tanulóival a Polgári nevelés tantárgy keretén belül, a „Község, régió, haza, Európai Únió“ cimű témakörben néhány órán keresztül községünk híres történelmi személyiségeinek életét és munkásságát tanulmányoztuk. Így ismerkedtünk meg Szepsi Csombor Márton, Szepsi Laczkó Máté, és Egressy Béni hagyatékával. A legutóbbi Polgári nevelés óránkon egy rendhagyó történelmi városnéző séta keretében eredtünk Szepsi jelentős személyiségeinek és történelmi emlékeinek nyomába. Városnéző sétánk során megismerkedtünk városunk történelmi épületeivel, emlékhelyeivel és nem utolsó sorban Szepsi természeti szépségeit is megcsodáltuk a csodálatos tavaszi napsütésben. A tanulók méltán lesznek büszkék városunk híres személyiségeire és történelmi emlékeire. Zenés - fényképes összeállításunk itt tekinthető meg.

 • 23. 4. 2018

  Ötödik osztályos tanulóink is bekapcsolódtak a Föld-hét környezetvédelmi projektünkbe, iskolánk külső tereit tették rendbe. Sajnos pillanatok alatt megteltek a zsákok azokon a helyeken is, amelyeket folyamatosan tisztítunk az egész tanév folyamán.

 • 23. 4. 2018

  Ma a városi park fáinak zöld lombkoszorúját, a járókelők legnagyobb örömére, gyermekeink színes alkotásai tarkították. Véget ért a Föld napja alkalmából meghirdetett rajzverseny, melynek kiértékelésére is, a témához hűen, a szabadban került sor. Nehéz dolga volt idén is a zsűrinek, mert a meghirdetett versenybe településünk majdnem mindegyik nevelési-oktatási intézménye bekapcsolódott. Köszönjük a helyi kultúrközpont munkatársainak a lehetőséget, a résztvevőknek és díjazottaknak pedig szívből gratulálunk!

 • 20. 4. 2018

  Április 22-én van a Föld napja. A mára már világméretű mozgalom több évtizede szólít fel a környezet védelmére, és számos megmozdulással hívja fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra - hiszen ahogyan ma élünk, az a jövőnket befolyásolja. A Jobb Veled a Világ Alapítvány is csatlakozik a mozgalomhoz az Énekelj a Földért kezdeményezéssel.Az esemény lényege, hogy a Föld napja alkalmából énekléssel hívjuk fel a figyelmet a környezetvédelemre és egy fenntartható életmód, gondolkodásmód mellett való elköteleződésre.

 • 19. 4. 2018

  Ezúttal a 0.A osztály aprókáinak hívta fel figyelmét a kézmosás fontosságára. Lelkes picinyeink ügyesen válaszolgattak a kérdésekre, oldották meg a rájuk bízott feladatokat. Őket már nehezebben támadja ezután az alattomos baci. Köszönjük a látogatást, foglakozást, és az ajándékokat!

 • 18. 4. 2018

  A mai napon kipróbáltuk a hallgatás utáni szövegértést mérő feladatokat szlovák nyelvből, amivel újítani tervezik a kilencedikes tanulók T9-es tesztelését. A hangfelvételek előtt 2 perc állt rendelkezésükre, hogy az 5 feladatot átolvassák, amit kevésnek találtunk. Az első szöveg nehéznek bizonyult, a beszédtempó gyors volt. A papírformás, olvasással megoldandó feladatok könnyebben oldhatóak, megoldás közben bármikor visszatérhetnek a szöveghez. Hasonlóan az elektronikus teszteléshez, ez az újítás sem fog könnyíteni (nem is ez volt a célja) kilencedikeseink helyzetén.

 • 17. 4. 2018

  Mértük a helyiségek és bútorok hosszát, szélességét, magasságát, számoltunk, terveztünk... Mire tudjuk gyakorlatban felhasználni a számításokat?

 • A szepsi Tücsök Szabadidőközpont februárban hagyományos, gyermekek és fiatalok számára szóló számítógépes rajzversenyt hirdetett meg. A versenyben résztvevő gyerekeknek, ezúttal a "Kedvenc mesém" témában JPG illetve PNG formátumú a képeket kellett készíteniük számítógépen, megfelelő képszerkesztő program segítségével. A verseny célja az, hogy a tanulók a számítógépnél töltött időt ne számítógépes játékok játszásával, hanem értelmesen töltsék el, és hogy szabadidejükben aktívan alkossanak. Diákjaink korhatárok szerinti kategóriákban versenyezhettek. A II. kategóriában a 3. évfolyamos általános iskolai tanulók, a III. kategóriában az 5.-7. évfolyamos általános iskolai tanulók versenyeztek. Tevékenységük folyamán számos digitáls alkotás született. Ezekből válogattunk be a versenyre egy digitális csokkorravalót. A legaktívabbaknak a 3. évfolyam és a 6.A osztály tanulói bizonyultak. Reméljük, hogy alkotásaik elnyerik a zsűri tetszését.

 • Elkészültek tanulóink alkotásai, melyekkel az alábbi rajzversenyekre neveztünk be:

  Élet a réten, az erdőben és vízben 2018 - rajzverseny

  Mese 2018 - számítógépes rajzverseny

  Miért szeretem, mi tetszik városunkban? - rajzverseny

  Kíváncsian várjuk az eredményeket!

 • 16. 4. 2018

  Az Equity nonprofit társaság elnöke Lydka Šuchová és ismeretlen jótevőnk Michal Karako szervezésében iskolánk részére újabb adományok érkeztek Pozsonyból. A ruhákat, játékokat és lábbeliket egész hétvégén önkéntesek csapata csomagolta és készítette el számunkra, majd a Tecta Logistic fuvarozási vállalat juttatta, már nem első alkalommal, Szepsibe. Tanulóink nagy örömére két mechanikus motorkerékpárral is bővült közlekedési parkunk, amit külön köszönünk.

 • 15. 4. 2018

  A Kazincbarcikai Egyesület Fóruma Barcika Art Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató Kft. Szervezésében idén is megrendezésre került az Egressy Béni Nemzetközi Szavalóverseny. A kazincbarcikai szavalóverseny közismert vendégszeretetéről és gazdag programkínálatáról. A versenyláz feszültségének oldását a mindannyiunk számára közkedvelt Gyermekek háza-Kézművesház munkatársai biztosítottak a tegnapi nap folyamán is. Intézményünket három tanuló képviselte. Kategóriájukban Viszlai Misike 1., Viszlai Pannika 2. Kőváry Zoé 7. helyezésben részesült. Zoéra kiváltképp büszkék vagyunk, hisz első ízben állt ki igazi nagyközönség elé. Pannika átvette a versíró pályázaton elnyert újabb elismerését is. Gratulálunk a gyermekeknek, szüleiknek és a tanító néniknek egyaránt!

 • 13. 4. 2018

  Idén immár huszonkettedik alkalommal fogtunk össze, és támogattuk a daganatos betegségben szenvedőket. Polc Magda szervezésében, két kilencedikes tanulónk segítette iskolánkban az adományok begyűjtését. Köszönjük a hozzájárulást!

 • 12. 4. 2018

  1945. április 12-e a magyar történelem gyásznapjainak egyike: e napon kezdte meg az ideiglenes csehszlovák kormány a magyarok kitelepítését és a lakosságcserét. Iskolánk tanulói a deportálások kíméletlenségéről és embertelenségéről emlékeztek meg a történelemórákon.

Novinky

Kapcsolat

 • Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou - Szepsi
  Ul. Československej armády 15
  045 01 Moldava nad Bodvou
 • Tel: +421 55 460 2284

Fényképalbum