Menü - Menu

Zoznam tried

Názov
0.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Göbl
0.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Erika Eleková
0.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Judit Józsa
0.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ildikó Lengyel
0.E Rozvrh
Triedny učiteľ Monika Viszlaiová
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Bettina Molnárová
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Hajnalka Nagy, BA
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Melinda Göbl
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Fazekašová
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Roland Képeš
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Škovrunská
II.D Rozvrh
Triedny učiteľ Eleonóra Hranyóová
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Kinyiková
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ildikó Knap
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Lenke Dezső
III.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ildikó Szitás Nagyová
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Emőke Bányász
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Judita Vaňová
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Magdaléna Polcová
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Andrea Zajdeková
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Elena Fialková
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Erika Vitéz
VI.B Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Ildikó Ötvösová
VI.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marcela Štarková
VI.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ildikó Ádám
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Éva Kovács
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tünde Kelemenová
VIII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Tomáš Meszlényi
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marcela Bujňáková

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.12.2018

Novinky

Kapcsolat

  • Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou - Szepsi
    Ul. Československej armády 15
    045 01 Moldava nad Bodvou
  • Tel: +421 55 460 2284
    Tel: +421 910 591 889 - riaditeľ školy

Fényképalbum