Menü - Menu

Koordinátorok tervei - Plán práce koordinátorov

munkaterv - plán práce

2016/2017

Plan_prace_koordinatora_prevencie.pdf

Plan__prace_koordinatora_citatelskej_gramotnosti.pdf

Plan_prace_koordinatora_environmentalnej_vychovy.pdf

plan_prace_koordinatora_vychovy_k_ludskym_pravam.pdf

2017/2018

Plan_cinnosti_koordinatora_primarnej_prevencie_drogovych_zavislosti_a_prevencie_socialno-patolog.pdf

Plan_prace_koordinatorky_vychovy_k_ludskym_pravam_v_skolskom_roku_2017.pdf

Plan_cinnosti_koordinatora_financnej_gramotnosti_na_skolsky_rok_2017_2018.pdf

Plan_cinnosti_koordinatora_environmentalnej_vychovy_2017_2018.pdf

Plan_cinnosti_koordinatora_citatelskej_gramotnosti_na_skolsky_rok_2017_2018.pdf

Plan_cinnosti_koordinatora_prevencie_prejavov_rasizmu__xenofobie__antisemitizmu__extremizmu_a_os.pdf

2018/2019

1. stupeň: Plan_koordinatora_vychovy_k_zdravemu_zivotnemu_stylu.pdf

Plan_prace_koordinatorky_ctatelskej_gramotnosti_pre_II.stupen.pdf

1. stupeň: plan_prace_koordinatora_financnej_gramotnosti.pdf

2. stupeň: Plan_prace_FG2(1).pdf

Plan_cinnosti_koordinatora_citatelskej_gramotnosti_na_skolsky_rok_2018.pdf

Plan_prace_ENV_2018-2019_Halaszova.pdf

Plan_cinnosti_koordinatora_environmentalnej_vychovy_pre_I._stupen.pdf

plán koordinátora: Vy__chova_k_l__udsky__m_pra__vam.pdf

plan_koordinetora_vychovy_k_ludskym_pravam_1stupen.pdf

1. stupeň: Plan-cinnosti-koordinatora-primarnej-prevencie-drogovych-zavislosti-a-prevencie-socialno-patolog.pdf

2. stupeň: Plan-cinnosti-koordinatora-primarnej-prevencie-drogovych-zavislosti-a-prevencie-socialno-patolog(1).pdf

Plan_prace_koordinatora_prevencie(2).pdf

Novinky

Kapcsolat

  • Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou - Szepsi
    Ul. Československej armády 15
    045 01 Moldava nad Bodvou
  • Tel: +421 55 460 2284
    Tel: +421 910 591 889 - riaditeľ školy

Fényképalbum