Menü - Menu

Speciális osztályok tanmenetei - VP špeciálnych tried

oktatási program - vzdelávací program

pre 2. ročník:                  pre 3. ročník:                    pre 4. ročník:                          pre 5 ročník:                          

UO_MJL_2_LMP.pdf      VP_LMP_MJL_3.pdf        UO_MJL_4_LMP.pdf              VP_LMP_MJL_5(1).pdf

                                       VP_LMP_SJSL_3.pdf      UO_SJSL_4_LMP.pdf            VP_LMP_SJSL_5.pdf              

UO_MAT_2_LMP.pdf     VP_LMP_MAT_3.pdf        UO_MAT_4_LMP.pdf             VP_MAT_5_LMR.pdf

UO_VU_2_LMP.pdf       VP_LMP_VU_3.pdf                                                          VP_LMP_INF_5.pdf

UO_PV_2_LMP.pdf       VP_LMP_PRV_3.pdf         UO_PV_4_LMP.pdf                VP_LMP_PV_5.pdf

UO_TV_2_LMP.pdf       VP_LMP_TV_3.pdf            UO_TEV_4_LMP.pdf              VP_LMP_TEV_5.pdf

UO_VV_2_LMP.pdf       VP_LMP_VYV_3.pdf         UO_VYV_4_LMP.pdf              VP_LMP_VYV_5.pdf

UO_HUV_2_LMP.pdf    VP_LMP_HV_3.pdf            UO_HV_4_r_MP.pdf               VP_LMP_HV_5.pdf

                                      revidované 1.9.2018:         UO_VLA_4_LMP.pdf               VP_LMP_VLA_5.pdf

                                      VP_LMP_SJSL_3_2018.pdf  revidované 1.9.2018:           VP-LMP_EV_5.pdf

                                      VP_LMP_VYV_3_2018.pdf   UO_MJL_4_LMP_2018.pdf

                                                                                    OU_SJSL_4_LMP_2018.pdf

                                                                                    UO_VYV_4_LMP_2018.pdf

obsah vzdelávania predmetov ILI a RŠF pre 6iakov s VPU:

http://skolskyspecialnypedagog.webnode.sk/specialny-pedagog/vzdelavaci-program-pre-ziakov-so-svvp/

http://file:///C:/Users/User/Desktop/Aplikacia_VPpre_ZZ_VIN_2016.pdf

OV_ILI.pdf

OV_RSF.pdf

 

Novinky

Kapcsolat

  • Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou - Szepsi
    Ul. Československej armády 15
    045 01 Moldava nad Bodvou
  • Tel: +421 55 460 2284
    Tel: +421 910 591 889 - riaditeľ školy

Fényképalbum