Menü - Menu

 • Felfedező körúton az egészségügyi központban

  23. 1. 2019

  Hatodikosaink rendhagyó tanítási óra keretében felfedező körutat tettek a helyi egészségügyi központban. Megismerték a városunkban szolgáltatásokat biztosító orvosok rendelőit, beszélgettek a gyorsmentő szolgálat segítségnyújtásáról, az egészségbiztosítás és az egészségügyi magánbiztosítók szerepéről napjainkban. 

 • Könyvtári óra - "A szeretet az élet." (Móra Ferenc)

  23. 1. 2019

  IV.A osztályos tanulóink könyvtári óra keretében mesélték, értelmezték, elemezték Móra Ferenc egyik csodálatos regényét a csodaködmönről, ami csak akkor kényelmes, ha viselője mindig igazat mond, emberül viselkedik. A történet gyermekhőse a kis Gergő, akinek világra csodálkozó töprengése komoly üzeneteket közvetít. A regény kedves elbeszélései jószívű, becsületes, de nagyon szegény emberekről szólnak, akik szeretettel, játékossággal igyekeznek ellensúlyozni a nagy nyomort. A könyv egyike azoknak a szépirodalmi remekműveknek, melyek képesek könnyet fakasztani az olvasó, hallgató lelkéből. 

 • Élménytanulás a pedagógusoknak - módszertani óra

  23. 1. 2019

  A Befogadó / Elfogadó iskola program keretében rendhagyó képzésben vettek részt alsó tagozatos pedagógusaink. Az integráció, szegregáció, inklúzió fogalmakat közelítették meg ismételten, ez alkalommal rendhagyó, interaktív módon. Lektorunk az inkluzív nevelés közismert szakembere, Zuzana Révészová volt. Köszönjük a lehetőséget!

 • “Aki akar, azt viszi a sors, aki nem, azt sodorja” - pályaválasztási tanácsadás

  “Minden utazás egyetlen lépéssel kezdődik, de a második lépést is meg kell tenni, és a harmadikat, meg az összes többit, amik a célod eléréséhez szükségesek.”  Folytatódik pályaválasztási tanácsadásunk. Iskolai programunk egy olyan támogatást jelent kilencedikeseink számára, amely során erősségeikre, értékeikre támaszkodva, közös gondolkodással kapnak segítséget 

  - karriercéljaik elérésében,

  - iskolaválasztási lehetőségek közötti választásban,

  - továbbtanulási alternatívák kidolgozásában,

  - a pálya gyakorlásához szükséges képességek, tulajdonságok meglétével kapcsolatos bizonytalanság,

  - és az alkalmasság kérdéseinek eldöntésében,

  - valamint az információhiány leküzdésében.

  Köszönjük a kassai nevelési tanácsadó közreműködését programunkban!

 • A magyar kultúra napjára emlékeztünk

  Tisztelt tantestület, kedves kollégák!

  Mai megemlékezésünket rendhagyó gondolatokkal, egy tanmesével szeretném megnyitni.

  A kor szekere új lovakat kapott. Mindenki örült ennek, mert századokon át emberségben vajmi keveset haladt előre az emberiség. Csak még az elhelyezkedés kérdése volt hátra.

  • Én vagyok az első ember - szólt a király. És beült a főülésbe.
  • Enyém a legfontosabb munka - szólt az orvos. És melléje akart ülni a királynak. A pap azonban megakadályozta:
  • Én Jézust képviselem, nem ültettek tán a bakra!!?
  • Az igazság oszlopát én tartom a földön - szólt a vitába elegyedve a bíró.
  • Nálam nélkül szétesik az állam - szólt a politikus.
  • Hátrább mindnyájan - riadt föl a paraszt , ha én nem dolgozom, nem esztek kenyeret!

  Sokáig perlekedtek, míg el bírtak helyezkedni a szekéren. A gyeplőt végre is a politikus vette kezébe, s az ostorral szólt bele a vitába. Csak egy ember hallgatott, s nem kapaszkodott sehova: a tanító. Mikor a szekér a sok lárma után megindulhatott, ő is megindult gyalog a lovak előtt. Vitte a lámpást vízen, sáron, jó és rögökkel teli úton egyaránt: világított valamennyinek. S közben kapaszkodott nem egyszer nemzeti imádságunk soraiba, általa kérte az Isten segítségét, áldását a magyarok harcainak, elcsüggedésének, elnyomatásainak nehéz éveiben, vagy balsors tépte évtizedeink alatt.

  Ilyen Himnuszt egyetlen európai nép sem mondhat magáénak, mint amilyet nekünk hagyott örökül 196 évvel ezelőtt a 33 éves, hamar árvaságra jutó, betegségekkel küzdő Kölcsey Ferenc a szatmárcsekei szoba csendjében. A Himnusz megírásának napját, január 22-ét, 1989 óta a magyar kultúra napjának mondjuk.  Ez a nap jelenthetné lelki pilléreink, gazdag kulturális örökségünk, nyelvünk, hitünk, iskoláink és hagyományaink megőrzését és vállalását, tehetne bennünket erőssé.  Ám a magyar művészetek, a kultúra a szemünk előtt silányul el vagy hever romokban.

  Wass Albert írja: “...aki bántja a magyart, Téged is üt. Nemzeted jussát, igazát védeni kötelességed. Csak úgy lesztek erősek, ha megvéditek egymást. Mert bármelyik magyar veszteség - a te veszteséged is...“

  Azon a bizonyos szekéren való helyezkedés ma sem hagyott alább. De a legfontosabb, hogy mi, magyar tanítók tudjuk, hol a helyünk. Lámpással vagy anélkül, példát adó magatartással  hirdessük, hogy a nevelés váljon önneveléssé, mert ezzel irányítjuk jellemünk fejlődését.

  Szánd meg Isten a magyart!

 • Magyar kultúra napja kicsiknek

  Mesékkel, versekkel, interaktív játékokkal ünnepelték kicsinyeink a Magyar Kultúra Napját. Elsőseink osztályfőnökei tanulóik életkorához mérten állították össze az ünnepi megemlékezést. Beszélgettek a különféle kultúrák szellemi és anyagi értékeiről, a magyarságra jellemző különlegességekről, egyediségekről. Végezetül versözönnel tisztelegtek a magyar költészet kiválóságai előtt. 

 • Farsangi készülődés

  "Jancsi bohóc a nevem, cintányér a tenyerem. Orrom krumpli, szemem szén, szeretném, ha szeretnél." A Varázsvilág szakkör kreatív csapata ollót, ragasztópisztolyt ragadva veselkedett neki, hogy folyosóinkat farsangi díszbe öltöztesse. Köszönjük a vidám dekorációt!

 • Rajzaink a nagyvilágban

  Karácsonyi angyalkáink Paul Dujardinhoz, a Palais des Beaux-Arts (BOZAR), a legismertebb belga kulturális központ vezérigazgatójához repültek.  Tanulóink alkotásaiba beleszeretett Kristína Uhlíková is, a Teach for Slovakia program mentora. Örülünk, hogy örömet szerezhettünk rajzainkkal!

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Szabadság és felelősség

  Január 28. - a személyes adatok védelmének napja Európában. Ennek kapcsán tartott előadást Stark Péter, felső tagozatos tanulóink számára. Szlovákiában a személyes adatok védelmét törvény szabályozza. Betartásukat a Szlovákiai Személyi Adatvédelmi Hivatal ellenőrzi, amely Pozsonyban székel. A személyes adatok védelméhez való jog benne van Szlovákia alkotmányában is. Eszerint minden polgárnak joga van adatai védelmére azok illetéktelen összegyűjtése, nyilvánosságra hozatala vagy az azokkal való visszaélés elkerülése érdekében. Erről, és az ehhez kapcsolódó jogszabályokról szereztek alapismereteket tanulóink iskolai koordinátorunk tartalmas előadásának köszönhetően. 

 • Édes óra

  "Szita, szita, sûrû szita, ma szitálok, holnap sütök, hófehér kis cipót sütök. Megvajazom, megzsírozom, mégis, mégis neked adom." Negyedikeseink kihasználva gyakorlókonyhánk lehetőségeit ropogós, vajas leveles tésztát készítettek fincsi házi lekvárral. Ezen az órán édes és vanília illatú lett tanulóink értékelése.

 • Karácsony csillaga - rajzverseny eredménye

  A decemberi hónap folyamán a királyhelmeci Speciális Alapiskola „Karácsony csillaga” címmel rajzpályázatot hirdetett alapiskolák és a speciális alapiskolák részére. A mai napon, postai úton kaptuk az értesítést, hogy egyik angyalkánk díjazott lett. Gratulálunk Rybár Monikának a IV.C osztályból!

 • A Savorenge zenés meseszínházának első próbáján

  Életünk motorját a napi kihívások jelentik. Ez visz bennünket előre, ad feladatokat, értelmet életünknek, ez nyújt örömöt a hétköznapokban, hitet a sokszor lehetetlennek tűnő kalandokhoz, okot a megérdemelt ünnepléshez. Még ha sokszor próbára is tesz bennünket az élet, az öröm, a szeretet, a hála jelei ott mutatkoznak, ahol nem is várjuk. Ott, ahol működik a bizalom, a kölcsönös tisztelet, egymás megsegítése és elfogadása, ahol a másság nem hátrány, ott nincs akadály,  nincs lehetetlen. Ott „csakazértis” van! 

  Közös próbán iskolánk énekkara és zenekara a SAVORENGE és zenés meseszínháza.

 • Látogatásunk az elnöki palotában

  16. 1. 2019

  Rendhagyó iskolatípust képviselünk. Tanulóink egy része kettős identitástudattal rendelkezik, anyanyelvük nem egyezik intézményünk oktatási nyelvével. Oktatáspolitikánk nem veszi figyelembe ezt a másságot, annak ellenére, hogy az inkluzív nevelést preferálja, ami az elfogadás, befogadás legmagasabb formája. Három és fél éve keressük az utat, a módszertani segítséget, hogyan tudnánk segíteni tanulóink fejlődését, fejlesztését. Szembesülnünk kellett a ténnyel, egyedül maradtunk a problémáinkkal. A szlovák tannyelvű iskolák számára létesültek módszertani központok, a nemzetiségi iskolák ezen a területen segítség nélkül maradtak. Az állami szektoron kívül működő Befogadó / Elfogadó iskola programba való jelentkezésünk célja is ez volt. Az intézményünkben végzett oktató - nevelő tevékenység színvonalának megerősítése, szakmai véleményézése. Az egy éves program ideje alatt, külső megfigyelő részvételével készült egy elemzés, melynek köszönhetően nyertük el a Befogadó iskola címet. Nagy megtiszteltetés számunkra, mivel az első nemzetiségű iskola a miénk, mely ezzel a tanúsítvánnyal rendelkezik. A másság elfogadása alapvető emberi érték. Ezért is vette pártfogásába államelnökünk a kezdeményezést. Ennek kapcsán vettünk részt a kétnapos rendezvényen. Első nap lehetőséget kaptunk egy órában bemutatni intézményünket egy konferencia keretében, ezután vettünk részt az elnöki palotában megrendezett fogadáson, ahol Andrej Kiska személyesen köszönte meg a bizonyítottan inkluzív hozzáállást biztosító iskolák, intézmények, vállalatok tevékenységét. Örömünkre szolgál, hogy jelenlétünkkel képviselhettük a magyar tannyelvű oktatási intézményeket, városunkat. Ezen az úton is szeretném megköszönni kollégáim erőn feletti fáradozásait, mellyel segítik tanulóink előmenetelét, későbbi boldogulását. A cím elnyerése felelősségel jár. Szakmai segítséget szeretnénk nyújtani azon intézmények számára, ahol hasonló problémákkal maradtak egyedül pedagógustársaink.

 • Mi leszek ha nagy leszek... Milyen szakma illik hozzád?

  Folytatódik pályaválasztási programunk. Mgr. Fazekas Andreának, a kassai nevelési tanácsadó szakemberének köszönhetően tanulóink ezúttal a személyíségtípusok és az egyes munkakörök összefüggéseiről tanulhattak. Köszönjük a lehetőséget!

 • Nyitott óra aprókáinknál

  Az érdeklődő szülők nyitott óra keretében mérhették le aprókáink aktuális tudásszintjét. Nulladikos tanulóink hétről hétre okosodnak. A kassai nevelési tanácsadó akcelerációs programjának köszönhetően idén valamennyi tanulónk egyéni fejlesztésben részesül.

 • Rendhagyó technika óra

  A technika óra keretében az 5.B osztály tanulói egyedi ékszereket készítettek. Megtervezték, elkészítették és saját fantáziájuk szerint díszítették. A felfedezés öröme, az önálló próbálkozások sikere erősíti az önbizalmat, motiválja és formálja a munkához való viszonyt.

 • Tantestületi évzáró 2018

  21. 12. 2018

  "A reménynek gyökere van, mint az erdő fáinak. Az ember látványuktól csodákba réved. Képes körbe utazni a világot, hegycsúcsra mászni, elvarázsoltként élni, hinni abban, hogy szívéből nőnek égig a fák." (Ravasz József)

  Mindnyájunknak reményteljes, boldog, áldott új esztendőt kívánok, szívem összes szeretetével ❤️!

 • A művészeti alapiskola karácsonyi koncertjén 2018

  20. 12. 2018

  "A roma folklór közkincs, ami egy nemzet életébenjelentős társadalmi szerepet tölt be. A másság megismerése gazdagabbá teszi mindannyiunk lelkivilágát. Napjainkban erre nagyobb szükség van, mint valaha is volt!" A legszebb karácsonyi ajándék amit kaphattunk! Köszönjük, hogy a helyi művészeti alapiskola jóvoltából a roma kultúra újra méltó helyet kapott városunk életében ❤️!

strana:

Novinky

Kapcsolat

 • Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou - Szepsi
  Ul. Československej armády 15
  045 01 Moldava nad Bodvou
 • Tel: +421 55 460 2284
  Tel: +421 910 591 889 - riaditeľ školy

Fényképalbum